KURUMSAL YAPI

Sanat Kurulumuz

Yusuf KAYYA
Sanat Yönetmeni
Ahmet Çalışır

Ses Sanatçısı | Sanat Yön. Yrd.

Fahri Özçakıl

Postnişin | Topluluk Müdürü

Ahmet Sami Küçük

Semazenbaşı | Sanat Yön. Yrd.

Mehmet Öztorun
Saz Sanatçısı | Kudum
Vedat Tüzün
Ses Sanatçısı

İdari Personel

Ramazan Bahar
Müdür Yrd.
Hüseyin Celalettin Özütemiz

HİZMETLİ

Ali İpek

Bilgisayar İşletmeni

Necdet Bektaş

HİZMETLİ

Hüseyin Celalettin Özütemiz

HİZMETLİ

Ayşegül Bektaş

SEKRETER

Ramazan Büyükdalaklı

HİZMETLİ