KURUMSAL YAPI

Sanat Kurulu

l

Yusuf KAYYA
Sanat Yönetmeni

l

Ahmet ÇALIŞIR
Sanat Yön. Yrd. | Ses Sanatçısı

l

Fahri ÖZÇAKIL
Topluluk Müdürü | Postnişin

l

Mehmet ÖZTORUN
Saz Sanatçısı | Kudum

l

Vedat TÜZÜN
Ses Sanatçısı

İdari Personel

Müdür Yrd.
Ramazan Bahar

BİLGİSAYAR İŞLTETMENİ
Ali İpek

SEKRETER
Ayşegül Bektaş

HİZMETLİ
Ramazan Büyükdalaklı

HİZMETLİ
Hüseyin Celalettin Özütemiz

HİZMETLİ
Necdet Bektaş