SEMAZENLER

l

           Fahri Özçakıl

Postnişin | Topluluk Müdürü

l

A. Sami KÜÇÜK | Semazenbaşı

l

Hüseyin Sıtkı HOLAT | Semazen

l

Mehmet Emin HOLAT | Semazen

l

Orhan TEKELİOĞLU | Semazen

l

Ömer Faruk ERDEM | Semazen

l

      Yusuf VAROL | Semazen

l

   Özhan GÜLTEPE | Semazen

l

      Selami ÜNAL | Semazen

l

      Ömer KILIÇ | Semazen

l

  Hakan GÜLTEPE | Semazen

l

  Hüseyin SARICAN | Semazen

l

 Ahmet SÖĞÜTÖZÜ | Semazen

l

Cüneyd Cem KAYYA | Semazen